O nás

Slovak Skyrunning Association (SSkyA) vznikla v Marci 2016. Bola schválená medzinárodným dohľadom pre Skyrunning – inštitúciou International Skyrunning Federation (ISF), so sídlom vo Švajčiarsku, ako aj každým jej oficiálnym členom podľa stanov IFS. SSkyA a jej činnosť spadá pod občianske združenie Vitalcity (IČO:42405688, DIČ: 2024174746) so sídlom v Košiciach, ktoré jej poskytuje právnu subjektivitu a zodpovedá za jej záväzky.

Sme tímom troch skalných ľudí a mnohých sympatizantov, ktorí nám občasne pomáhajú. Martin a Tomáš Kovaľovci sa na bežeckej scéne doma a v Európe aktívne objavujú už od roku 2010. Venujú sa aj organizácií bežeckých podujatí najmä vo Volovských vrchoch. Radka Kovaľ Mazáková, podpredseda pre mediálnu komunikáciu, je skúsená moderátorka a redaktorka. V oblasti motoristického športu pracovala na mnohých projektoch (MXGP – Majstrovstvá sveta v Motocrosse, Rally Dakar, Europe Starts Supercross a. i) na Slovensku aj v zahraničí. Tomi, predseda SSkyA, sa stará o naše informačné systémy, web. Martin, podpredseda pre financie, o naše výdavky a účtovníctvo, sponzorov a financovanie. Spoločne sa podieľame o napredovaní a rozhodovaní našej slovenskej asociácie skyrunningu.

Naše ciele a aktivity

Naším primárnym cieľom je podporovať a vytvárať tie najideálnejšie podmienky pre slovenský Skyrunning. Chceme podporovať kvalitné podujatia a prezentovať ich v zahraničí. V neposlednom rade pomáhať pretekárom v naberaní skúseností ale aj zúčastňovaní sa na pretekoch svetových sérií v Skyrunning-u.

Vytvorili sme ligu slovenského skyrunningu (SSkyA), prostredníctvom ktorej chceme motivovať pretekárov v súťaživosti. Veríme, že sa nám podarí vybudovať stabilnú základňu elitných pretekárov, ktorí by reprezentovali našu krajinu. Skyrunning chceme zviditeľniť nielen v bežeckých kruhoch, ale aj širšej športovej verejnosti, preto spolupracujeme s mnohými médiami a veríme, že mediálna komunikácia prinesie skyrunningu nielen nových divákov, ale aj sponzorov. Sme pevne presvedčení, že slovenský skyrunneri majú veľký potenciál miešať karty vo výsledkových listinách hocikde vo svete.

Stručne o Skyrunning-u

Skyrunning združuje všetky bežecké preteky na horských tratiach, ktorých kumulované prevýšenie presahuje 2000 m, stupeň horolezeckej obtiažnosti nepresahuje II° (mierne ťažké, max. 3 pevné body) a % sklon stúpania je nad 30%. Skyrunning je od roku 2008 zastrešený pod International Skyrunning Federation (ISF) – federáciou, ktorá medzi iným špecifikovala a ochrannou známkou registrovala disciplíny športu Skyrunning, určila jeho pravidlá, udeľuje licencie národným Skyrunning­ovým asociáciám a stará sa o preteky svetového pohára v športe Skyrunning. Od roku 1995 bol Skyrunning zastrešený pod Federation for Sport at Altitude.